كاربرد حفاظها و ضربه گيرها در راهها جهت جلوگيري از خسارتهاي جاني و مالي و كاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها

كاربرد حفاظها و ضربه گيرها در راهها جهت جلوگيري از خسارتهاي جاني و مالي و كاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها

كاربرد حفاظها و ضربه گيرها در راهها جهت جلوگيري از خسارتهاي جاني و مالي و كاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 124

حوادث رانندگي همه ساله خسارتهاي جاني و مالي سنگيني را به پيكره جامعه وارد مي‌كند روند رشد  سالانه 20% حوادث رانندگي خدمات برنامه‌ريزي صحيح در اين زمينه را بيشتر نمايان مي‌كند (كافيست به 23000 نفر تلفات جاده اي در سال گذشته توجه داشته باشيم).

درصد بالايي از اين حوادث به دليل مشكلات فردي رانندگان و فرهنگ عمومي جامع در ارتباط با احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي ميباشد و درصدي بدليل غيراستاندارد بودن جاده ها و كناره راه و عدم حذف موانع يا حفاظت از آنها در مقابل برخورد و نيز غير استاندارد بودن جاده ها و كناره راه و عدم حذف موانع يا حفاظت از آنها در مقابل برخورد و نيز غير استاندارد بودن خودروها است.

جهت كاهش اين خسارت تمهيدات زير در ايمن سازي ميانه و كنار راهها قابل اجرا مي باشد:

1- حذف و يا جابجا نمودن (دو نمودن از كناره راه) موانع

2- استفاده صحيح از حفاظ‌ها و ضربه‌گير هاي ايمني

حفاظ ها و ضربه گيرها با هدايت مجدد خودروها منحرف شده از مسير به جاده و جلوگيري از واژگوني يا برخورد با موانع خطرناك باعث كاهش خسارت و تلفات مي‌گردد.

در اين سمينار سعي بر آن شده كه كاربرد حفاظها و ضربه گيرها در راهها جهت جلوگيري از خسارتهاي جاني و مالي و كاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها را پيشنهاد كنم و اميدوار هستم كه مرجعي براي دانشجوياني كه در اين زمينه احتياج به اطلاعات دارند را تهيه كرده باشم

اشياي بسياري در كنار راه قرار دارند كه مي‌توانند سبب بروز خط شوند. بعضي از آنها همچون درختان موانعي طبيعي هستند و مابقي تجهيزاتي هستند كه توسط نهادهاي مختلف در كنار راه قرار داده شده‌اند. از جمله موانع خطرآفرين براي وسايل نقليه در كنار راه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 

 ستونهاي برق: معمولاً شبكه‌هاي انتقال برق به موازات مسيرهاي حمل و نقل جاده‌اي قرار دارند و پايه هاي آنها اغلب كاملاً صلب طراحي شده‌اند. اين دسته از پايه‌ها مانع خطرناك محسوب شده و بايد از قرارگيري آنها در محدودة بازيابي ممانعت به عمل آورد.

يكي از عوامل مخاطره انگيز براي وسايل نقليه در جاده‌ها خاكريزهاي با ارتفاع زياد و شيب تند مي‌باشد. همانطور كه پيشتر ذكر شد، حفاظها خود مانعي ثابت هستند و به همين  علت تنها در مواردي نصب مي‌شوند كه يا صدمه حاصل از برخورد وسيله نقليه منحرف شده با خاكريز بيشتر از صدمه تصادف با حفاظ باشد و يا اينكه تاريخچه تصادف با خاكريز تعداد زياد و يا با شدت زياد را نشان دهد.

 


خرید آنلاین