تحقیق و بررسی در مورد راه آهن

تحقیق و بررسی در مورد راه آهن

تحقیق و بررسی در مورد راه آهن

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 43

راه آهن سازمان بسياري بزرگي است كه افراد بسياري در اين  حمل ونقل در حركتند بنابراين مي توانند در تأمين درآمد دولت و بخش خصوصي سهم به سزايي داشته باشند.

مقاطع بايد به گونه اي طراحي شوند كه اقتصادي ترين مقطع توأم با مقاومت خنثي سختي و صلبيت قائم و افقي همراه باشد ريل ها از سه بخش كله، جان و پايه تشكيل شده است كه بايستي توزيع فلز در قسمت هاي مختلف فوق به دقت از طرف مهندس متالوژ مورد مطالعه قرار گيرد.

به منظور سهولت و اقتصادي بودن حل و نقل ريل ها آنها را در طولهاي ثابتي توليد مي كنند و براي يك مسير راه آهن ممتد و طبيعي ريلها را به يكديگر متصل مي كنند بنابراين نياز به اتصالات مي باشد.

 

 


خرید آنلاین