طراحي صنعت و انتظارات كارفرما يا بازار و محدودة طراحي

طراحي صنعت و انتظارات كارفرما يا بازار و محدودة طراحي

طراحي صنعت و انتظارات كارفرما يا بازار و محدودة طراحي

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 56

طراحي متناسب با خطوط كلي LANDROVER كلاسيك و در عين حال ساده و امروزي مي‌تواند سبب جذب مشتري بخصوص قشر جوان به سمت اين ماشينها كه عمدتاً كاربرد آنها در مسائلي جون شكار، تفريحات كوهستاني، و اداره‌جات مي‌باشد را فراهم كند.

طراحي كه سبب افرايش كلاس ظاهري خودرو شود صاحب خود را راضي كرده و در عين حال سبب تبليغ محصول مي‌شود.

  • روش توليد با تيراژ بالا
  • روش توليد با تيراژ محدود

روش توليد با تيراژ بالا شامل روشهايي است كه هزينة اوليه زيادي را براي ساخت قالب قطعه و يا قطعات) مورد توليد نياز دارد و بنابراين تيراژ بالا مي‌تواند هزينه‌هاي ثابت اوليه را پوشش داده و در ادامه توليد به روند سوددهي برسد. در اين گونه روشها به جز زمان قابل توجي كه براي ساخت قالب قطعه صرف مي‌شود توليد قطعات زمانبر نيستند و تعداد زيادي قعطه روزانه و توليد مي‌شود. در اينجا لازم است به نسبت هزينه درآمد cost- income comparisons توليد يك قطعه فرضي اشاره كنيم:‌

سودآوري يك طرح، تحت تأثير مستقيم ميزان توليد يا تيراژ آن قرار دارد. با مقايسه هزينه‌هاي توليد در برابر درآمد پيش‌بيني شده‌اي كه حاصل يك قيمت‌گذاري واقع بينانه است، مي‌توان سودآوري را بررسي و تحليل كار نمود. چنانچه مطالعات نشان مي‌دهد كه بخت ضعيفي در فروش و كسب سود منطقي وجود دارد، يا محصول را بايد دوباره طراحي كرد يا روش توليد ديگري را انتخاب نمود. براي سهولت در انجام دادن اين امور اغلب از يك نمودار برابري توليد قرار مي‌دهد.

تعيين استراتژي و اهداف كلان و خرد پروژه:

تعيين روش‌هاي پژوهش و تفسير مشكل:

تاريخچة لندرور:

خط مونتاژ 

مهمترين پلاستيكهاي صنعتي (قابل استفاده در صنايع خودروسازي) 

روشهاي جديد توليد پانلهاي رودري: 

  • مهندسي فاكتورهاي انساني (مهندسي انساني)= ارگونومي

طرح اتاق خودرو: 

طراحي مجدد داشبورد و كنسولي اتومبيل بياباني پاژن V6 (Loud Rover)


خرید آنلاین