فناوري نانو و توليد مواد در ابعاد نانومتري و نانوکامپوزيت ها

فناوري نانو و توليد مواد در ابعاد نانومتري و نانوکامپوزيت ها

فناوري نانو و توليد مواد در ابعاد نانومتري  و نانوکامپوزيت ها

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 52

فناوري نانو و توليد مواد در ابعاد نانومتري موضوع جذابي براي تحقيقات مي باشد که در دهه اخير توجه بسياري را به خود معطوف داشته است. نانو کامپوزيت ها نيز به عنوان يکي از شاخه هاي اين فناوري جديد ، اهميت بسياري يافته اند به عنوان يک تعريف ، نانوکامپوزيت ها مواد مرکبي هستند که لااقل يکي از اجزاء تشکيل دهنده آنها داراي ابعاد در محدوده ي nm100-1 مي باشد  و خود شامل سه دسته پليمري ، سراميکي و فلزي هستند .

درمواد نانو کامپوزيت به جزء پخش شونده که به صورت الياف، صفحات مسطح ريز، ذرات  و يا حتي حفره ها و ترکها و.... در ابعاد نانو مي باشند، فاز دوم يا فاز تقويت کننده و همچنين به جزء پيوسته که مي تواند در ابعاد نانومتري و يا بالاتر باشد فاز زمينه مي گويند.

 

اصطلاح زمينه[1] و تقويت كننده[2] در علم كامپوزيت استفاده مي شود. زمينه يك فاز نرمي است با قابليت شكل پذيري انتقال حرارت و چكش خواري خوب كه فاز سخت تقويت كننده داراي سختي بالا ضريب انبساط حرارتي كم مي باشد را در خود جاي داده است. فاز تقويت كننده مي تواند پيوسته يا ناپيوسته باشد. كامپوزيت ها با توجه به فاز زمينه كه مي تواند پليمر، سراميك، فلز باشد و همچنين فاز تقويت كننده كه شامل طبيعت شيميايي آنها (اكسيدها، كاربيدها و نيتريدها) و نوع شكل آنها (الياف پيوسته، الياف كوتاه و ويسكرز كروي) و جهت گيري آنها و روش توليد آنها طبقه بندي مي شوند

محرك پيشرفت علم كامپوزيت را مي توان بدست آوردن خواص جديد براي رفع نيازهاي علوم جديد با توجه به تركيب مواد دانست. كامپوزيت ماده اي است مشتكل از چندين جزء كه به صورت محكم به هم چسبيده باشد. اين تعريف بسيار گسترده است و شامل بسياري از مواد نظير چوب، بدن انسان و ... مي شود. اما در صنايع و علم جديد كامپوزيت داراي تعريف محدودي مي باشد. كامپوزيت ماده اي است مشتكل ازاجزاي اوليه كه به صورت فيزيكي به هم مخلوط شده اند و خواص بدست آمده از اين اختلاط درتك تك اجزا به صورت جدا مشاهده نمي شود. اين تعريف كامپوزيت را از مواد چند فازي كه از تركيب چند فاز و استحاله هاي فازي به وجود آمده است (كامپوزيت درجا) جدا مي كند.